این نوع رویه پارکت برجسته از متداول ترین و ابتدایی ترین رویه های پارکت لمینت ها است که در استرالیا به سطح باران-نقطه (Rain-Dot) معروف است و شکل ظاهری آن به سطح باران خورده شبیه می باشد.

عکس زیر نمایی کامل از سطح با رویه برجسته از نوع کریستال را نشان می دهد :

پارکت رویه کریستال

پارکت برجسته از نوع کرسیتال

 

حتما بخوانید :   سطح رویه پارکت برجسته از نوع نقش برجسته کوچک