سطح رویه پارکت برجسته از نوع نقش برجسته میانه یک نوع برجستگی رویه پارکت لمینت است که اسمش را به دلیل تراکم و فاصله معقر و محدب بافت و برجستگی رویه گرفته است . (Embossed Laminate Flooring)

عکس زیر نمایی کامل از سطح با رویه نقش برجسته میانه را نشان می دهد :

Middle Embossed Laminate Flooring

سطح رویه نقش برجسته میانه

 

حتما بخوانید :   سطح رویه پارکت فوق براق پیانو (Piano Finish)