سطح رویه پارکت فوق براق (high gloss) سطی به مراتب براق تر از پارکت براق (low Gloss) دارد ؛

محبوبیت این نوع پارکت ها بدلیل درخشش پارکت است ؛

بجز زیبایی دلیل دیگر محبوبیت پارکت لمینت هایگلس سطح صاف و شفاف آن نیز هست ؛

عکس زیر نمایی کامل از سطح رویه پارکت از نوع پارکت براق را نشان می دهد :

پارکت هایگلس

حتما بخوانید :   سطح رویه پارکت مات بدون برجستگی