کاغذدیواری

شما اینجا هستید : خانه » محصولات » کاغذدیواری

محصولات کاغذ دیواری و پوستر

Wallpaper-DigiParket-DigiWallpaper

 • ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : میک آپ 17 (Make up 17)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : میک آپ 17 (Make up 17)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • کاغذ دیواری اریسمن آلبوم میک آپ 17 (Erismann-Make up 17)

  کاغذ دیواری اریسمن (ERISMANN) یکی از برندهای مطرح بازار کاغذ دیواری ایران است که نسبت به ارائه و تولید کاغذدیواری‌ در کشور آلمان اقدام می‌نماید. از ویژگی‌های کاغذ دیواری اریسمن (ERISMANN) می‌توان به قابلیت شستشو، عدم افت کیفیت در فرآیند شستشو، استفاده از مواد و الیاف کاملا مرغوب در تولید کاغذ دیواری، تطابق کامل با استاندارهای جهانی تولید کاغذ دیواری و همچنین وجود طیف وسیعی از آلبوم‌ها و طرح‌های گوناگون اشاره داشت.

  ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : میک آپ 17 (Make up 17)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • کاغذ دیواری اریسمن آلبوم میک آپ 17 (Erismann-Make up 17)

  کاغذ دیواری اریسمن (ERISMANN) یکی از برندهای مطرح بازار کاغذ دیواری ایران است که نسبت به ارائه و تولید کاغذدیواری‌ در کشور آلمان اقدام می‌نماید. از ویژگی‌های کاغذ دیواری اریسمن (ERISMANN) می‌توان به قابلیت شستشو، عدم افت کیفیت در فرآیند شستشو، استفاده از مواد و الیاف کاملا مرغوب در تولید کاغذ دیواری، تطابق کامل با استاندارهای جهانی تولید کاغذ دیواری و همچنین وجود طیف وسیعی از آلبوم‌ها و طرح‌های گوناگون اشاره داشت.

  ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : میک آپ 17 (Make up 17)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • کاغذ دیواری اریسمن آلبوم میک آپ 17 (Erismann-Make up 17)

  کاغذ دیواری اریسمن (ERISMANN) یکی از برندهای مطرح بازار کاغذ دیواری ایران است که نسبت به ارائه و تولید کاغذدیواری‌ در کشور آلمان اقدام می‌نماید. از ویژگی‌های کاغذ دیواری اریسمن (ERISMANN) می‌توان به قابلیت شستشو، عدم افت کیفیت در فرآیند شستشو، استفاده از مواد و الیاف کاملا مرغوب در تولید کاغذ دیواری، تطابق کامل با استاندارهای جهانی تولید کاغذ دیواری و همچنین وجود طیف وسیعی از آلبوم‌ها و طرح‌های گوناگون اشاره داشت.

  ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : میک آپ 17 (Make up 17)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.
 • کاغذ دیواری اریسمن آلبوم میک آپ 17 (Erismann-Make up 17)

  کاغذ دیواری اریسمن (ERISMANN) یکی از برندهای مطرح بازار کاغذ دیواری ایران است که نسبت به ارائه و تولید کاغذدیواری‌ در کشور آلمان اقدام می‌نماید. از ویژگی‌های کاغذ دیواری اریسمن (ERISMANN) می‌توان به قابلیت شستشو، عدم افت کیفیت در فرآیند شستشو، استفاده از مواد و الیاف کاملا مرغوب در تولید کاغذ دیواری، تطابق کامل با استاندارهای جهانی تولید کاغذ دیواری و همچنین وجود طیف وسیعی از آلبوم‌ها و طرح‌های گوناگون اشاره داشت.

  ویژگی ها :نام آلبوم کاغذ دیواری : میک آپ 17 (Make up 17)برند کاغذ دیواری :   erismannمحصول کشور : آلمان (Made in Germany)جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVENعرض کاغذ دیواری : 53 سانتیمترطول کاغذ دیواری : 10 مترکاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.کاغذ دیواری 100% قابل شستشو می باشد.