درود ، خوش آمدید      | پنل کاربری / ورود |

| تلفن : 87761346-021 |

سبد خرید

حراج ها و تخفیف های شگفت انگیز

در این بخش لیست محصولاتی که شامل حراج و تخفیف های ویژه می باشند و معمولا در بخش فروش ویژه در صفحه اول اعلام می شوند را می توانید یکجا مشاهده کنید

کفپوش مسیف رول بوفلور بلژیک,کفپوش مسیف رول بوفلور,کفپوش مسیف رول,کفپوش مسیف,بوفلور بلژیک
فروش ویژه

کفپوش مسیف رول بوفلور بلژیک ۹۹۹

0بررسی ها
۵۷,۰۰۰ تومان ۴۸,۴۵۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش مسیف رول بوفلور بلژیک ۹۹۹

0بررسی ها
۵۷,۰۰۰ تومان ۴۸,۴۵۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۲۵ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۶۰ میلیمتر
عرض : ۴ متر
طول : ۳۰ متر
وزن : ۲۳۳۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : پرتردد یا تجاری

کفپوش سافیرا بلک تکست کد 639S رول ( Safira BlackTex )کفپوش سافیرا بلک تکست کد 639S رول ( Safira BlackTex )
فروش ویژه

کفپوش سافیرا بلک تکست کد ۶۳۹S

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

کفپوش سافیرا بلک تکست کد ۶۳۹S

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۴  میلیمتر

عرض : ۴ متر
طول : ۳۰ متر
وزن : ۱۹۵۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش رول مسیف بوفلور بلژیک
فروش ویژه

کفپوش رول مسیف بوفلور بلژیک ۹۶۴

0بررسی ها
۵۷,۰۰۰ تومان ۴۸,۴۵۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش رول مسیف بوفلور بلژیک ۹۶۴

0بررسی ها
۵۷,۰۰۰ تومان ۴۸,۴۵۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۲۵ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۶۰ میلیمتر
عرض : ۲ متر
طول : ۳۰ متر
تحمل وزن : ۲۳۳۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : پرتردد یا تجاری

کفپوش رول,کفپوش رول بلژیکی,کفپوش بلژیکی,کفپوش پی وی سی رول,کفپوشpvc رول,کفپوش رول بوفلور ادونتیج بلژیک,کفپوش رول بوفلور ادونتیج,کفپوش رول بوفلور,بوفلور ادونتیج بلژیک,کفپوش رول
فروش ویژه

کفپوش رول بوفلور ادونتیج بلژیک ۹۳۶

0بررسی ها
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش رول بوفلور ادونتیج بلژیک ۹۳۶

0بررسی ها
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۱.۸۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۲۰ میلیمتر
عرض : ۲.۴۴ متر

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش رول بلوط هاوانا شروود کد 630L ء ( Sherwood Havanna Oak )کفپوش رول بلوط هاوانا شروود کد 630L ء ( Sherwood Havanna Oak )
فروش ویژه

کفپوش رول بلوط هاوانا شروود کد ۶۳۰L

0بررسی ها
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۵۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش رول بلوط هاوانا شروود کد ۶۳۰L

0بررسی ها
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۵۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:

کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت :۳.۲۰ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۳۰  میلیمتر

عرض : ۲ متر
طول : ۳۰-۳۵ متر
وزن : ۲۰۰۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش رول بلک تکست دیزا کد 999Dکفپوش رول بلک تکست دیزا کد 999D
فروش ویژه

کفپوش رول بلک تکست دیزا کد ۹۹۹D

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

کفپوش رول بلک تکست دیزا کد ۹۹۹D

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۴  میلیمتر

عرض : ۴ متر
طول : ۳۰ متر
وزن : ۱۹۵۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش رول بلژیکی شرکت بوفلور مسیف,کفپوش رول بلژیکی شرکت بوفلور,کفپوش رول بلژیکی,شرکت بوفلور,کفپوشpvc رول
فروش ویژه

کفپوش رول بلژیکی شرکت بوفلور مسیف ۶۹۴

0بررسی ها
۵۷,۰۰۰ تومان ۴۸,۴۵۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش رول بلژیکی شرکت بوفلور مسیف ۶۹۴

0بررسی ها
۵۷,۰۰۰ تومان ۴۸,۴۵۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۲۵ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۶۰ میلیمتر
عرض : ۲ متر
طول : ۳۰ متر
وزن : ۲۳۳۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : پرتردد یا تجاری

کفپوش رول امبینت هلنا بوفلور بلژیک 029کفپوش رول بوفلور امبینت هلنا 029 بلژیک
فروش ویژه

کفپوش رول امبینت هلنا بوفلور بلژیک ۰۲۹

0بررسی ها
۶۱,۸۰۰ تومان ۵۲,۵۳۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش رول امبینت هلنا بوفلور بلژیک ۰۲۹

0بررسی ها
۶۱,۸۰۰ تومان ۵۲,۵۳۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۵۰ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۷۰ میلیمتر
عرض : ۴ متر
طول : ۲۵ متر
تحمل وزن : ۲۶۰۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : پرتردد یا تجاری

کفپوش پامپلونا بلک تکست کد 169Lکفپوش پامپلونا بلک تکست کد 169L
فروش ویژه

کفپوش پامپلونا بلک تکست کد ۱۶۹L

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

کفپوش پامپلونا بلک تکست کد ۱۶۹L

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۴  میلیمتر

عرض : ۴ متر
طول : ۳۰ متر
وزن : ۱۹۵۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش رول,کفپوش رول بلژیکی,کفپوش بلژیکی,کفپوش پی وی سی رول,کفپوشpvc رول,کفپوش بوفلور ادونتیج,کفپوش بوفلور,کفپوش ادونتیج,بوفلور ادونتیج,ادونتیجکفپوش رول ادونتیج بوفلور بلژیک,کفپوش رول ادونتیج بوفلور,کفپوش رول ادونتیج,ادونتیج بوفلور بلژیک,کفپوش رول, بوفلور بلژیک
فروش ویژه

کفپوش بوفلور ادونتیج محصول بلژیک ۶۴۹

0بررسی ها
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش بوفلور ادونتیج محصول بلژیک ۶۴۹

0بررسی ها
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۱.۸۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۲۰ میلیمتر
عرض : ۲.۴۴ متر

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش بلوط هاوانا رول شروود کد 696Lکفپوش بلوط هاوانا رول شروود کد 696L
فروش ویژه

کفپوش بلوط هاوانا رول شروود کد ۶۹۶L

0بررسی ها
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۵۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش بلوط هاوانا رول شروود کد ۶۹۶L

0بررسی ها
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۵۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:

کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت :۳.۲۰ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۳۰  میلیمتر

عرض : ۲ متر
طول : ۳۰-۳۵ متر
وزن : ۲۰۰۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش بلوط کاج شهری شروود کد 696L رول ( Sherwood Oak Country Pine )کفپوش بلوط کاج شهری شروود کد 696L رول ( Sherwood Oak Country Pine )
فروش ویژه

کفپوش بلوط کاج شهری شروود کد ۶۹۶L رول

0بررسی ها
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۵۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش بلوط کاج شهری شروود کد ۶۹۶L رول

0بررسی ها
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۵۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:

کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت :۳.۲۰ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۳۰  میلیمتر

عرض : ۲ متر
طول : ۳۰-۳۵ متر
وزن : ۲۰۰۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش بلوط تگزاس شروود کد 269L رول ( Sherwood Texas Oak )کفپوش بلوط تگزاس شروود کد 269L رول ( Sherwood Texas Oak )
فروش ویژه

کفپوش بلوط تگزاس شروود کد ۲۶۹L رول

0بررسی ها
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۵۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش بلوط تگزاس شروود کد ۲۶۹L رول

0بررسی ها
۴۳,۰۰۰ تومان ۳۶,۵۵۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:

کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت :۳.۲۰ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۳۰  میلیمتر

عرض : ۲ متر
طول : ۳۰-۳۵ متر
وزن : ۲۰۰۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش بلک تکست سافیرا کد 939L رول ( Safira BlackTex )
فروش ویژه

کفپوش بلک تکست سافیرا کد ۹۳۹L

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

کفپوش بلک تکست سافیرا کد ۹۳۹L

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۴  میلیمتر

عرض : ۴ متر
طول : ۳۰ متر
وزن : ۱۹۵۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش بلک تکست بلوط کلمبیا رول کد 636Lکفپوش بلک تکست بلوط کلمبیا رول کد 636L
فروش ویژه

کفپوش بلک تکست بلوط کلمبیا رول کد ۶۳۶L

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

کفپوش بلک تکست بلوط کلمبیا رول کد ۶۳۶L

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۴  میلیمتر

عرض : ۲ متر
طول : ۳۰ متر
وزن : ۱۹۵۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش بلک تکست بلوط طلایی رول کد 061M
فروش ویژه

کفپوش بلک تکست بلوط طلایی رول کد ۰۶۱M

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

کفپوش بلک تکست بلوط طلایی رول کد ۰۶۱M

0بررسی ها
۵۲,۵۰۰ تومان ۴۴,۶۲۵ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۴  میلیمتر

عرض : ۲ متر
طول : ۳۰ متر
وزن : ۱۹۵۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش امبینت هلنا بوفلور بلژیک 106کفپوش رول بوفلور امبینت هلنا 029 بلژیک
فروش ویژه

کفپوش امبینت هلنا بوفلور بلژیک ۱۰۶

0بررسی ها
۶۱,۸۰۰ تومان ۵۲,۵۳۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش امبینت هلنا بوفلور بلژیک ۱۰۶

0بررسی ها
۶۱,۸۰۰ تومان ۵۲,۵۳۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۲.۵۰ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۷۰ میلیمتر
عرض : ۴ متر
طول : ۲۵ متر
تحمل وزن : ۲۶۰۰ گرم بر مترمربع

کلاس تردد : پرتردد یا تجاری

کفپوش ادونتیج رول بوفلور بلژیک,کفپوش ادونتیج رول بوفلور,کفپوش ادونتیج رول,کفپوش ادونتیج,ادونتیج
فروش ویژه

کفپوش ادونتیج رول بوفلور بلژیک ۶۹۰

0بررسی ها
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان (هر مترمربع)

کفپوش ادونتیج رول بوفلور بلژیک ۶۹۰

0بررسی ها
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان (هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : بلژیک 
ضخامت : ۱.۸۸ میلیمتر

ضخامت لایه محافظ : ۰.۲۰ میلیمتر
عرض : ۲.۴۴ متر

کلاس تردد : تردد متوسط یا اداری

کفپوش آرتا کد گردو مکزیکی زنگی F04-035
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد گردو مکزیکی زنگی F04-035

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد گردو مکزیکی زنگی F04-035

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد کاج ویوا F02-010
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد کاج ویوا F02-010

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد کاج ویوا F02-010

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد کاج ویکتوریا F02-008
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد کاج ویکتوریا F02-008

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد کاج ویکتوریا F02-008

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد کاج موکا F02-006
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد کاج موکا F02-006

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد کاج موکا F02-006

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد کاج مروارید F02-004
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد کاج مروارید F02-004

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد کاج مروارید F02-004

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد کاج عسلی F02-001
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد کاج عسلی F02-001

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد کاج عسلی F02-001

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد کاج صدفی P02-003
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد کاج صدفی F02-003

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد کاج صدفی F02-003

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد کاج سامارا F02-009
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد کاج سامارا F02-009

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد کاج سامارا F02-009

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد بلوط یمنی F01-021
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط یمنی F01-021

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط یمنی F01-021

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد بلوط مدا F01-015
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط مدا F01-015

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط مدا F01-015

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲  میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد بلوط کوبایی F01-018
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط کوبایی F01-018

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط کوبایی F01-018

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد بلوط سیلوا F01-013
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط سیلوا F01-013

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط سیلوا F01-013

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد بلوط سانوس F01-014
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط سانوس F01-014

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط سانوس F01-014

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا بلوط روسی کد F01-017
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط روسی F01-017

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط روسی F01-017

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد بلوط چک F01-022
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط چک F01-022

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط چک F01-022

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد بلوط پلاتین F01-016
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط پلاتین F01-016

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط پلاتین F01-016

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد بلوط آمازون F01-023
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد بلوط آمازون F01-023

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد بلوط آمازون F01-023

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد آنتیک نسکافه F03-029
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد آنتیک نسکافه F03-029

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد آنتیک نسکافه F03-029

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد آنتیک مصری F03-031
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد آنتیک مصری F03-031

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد آنتیک مصری F03-031

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد آنتیک طوسی قطبی F03-032
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد آنتیک طوسی قطبی F03-032

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد آنتیک طوسی قطبی F03-032

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد آنتیک زیتونی F03-026
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد آنتیک زیتونی F03-026

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد آنتیک زیتونی F03-026

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

کفپوش آرتا کد آنتیک آفریقایی F03-030
فروش ویژه

کفپوش آرتا کد آنتیک آفریقایی F03-030

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)

کفپوش آرتا کد آنتیک آفریقایی F03-030

0بررسی ها
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان
(هر مترمربع)


ویژگی ها:
کشور سازنده : ایران
ضخامت : ۲ میلیمتر
عرض : ۲۰ سانتیمتر
طول : ۱۲۰ سانتیمتر
سطح پوشش هر بسته ۲میلیمتری : ۴.۳۲ متر مربع

فروش ویژه

کاغذ دیواری میک آپ ۱۷ طرح لوگو کد ۷۳۴۴

0بررسی ها
۸۲,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

ویژگی ها :

نام آلبوم کاغذ دیواری : میک آپ ۱۷ (Make up 17)

برند کاغذ دیواری :   erismann

محصول کشور : آلمان (Made in Germany)

جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVEN

عرض کاغذ دیواری : ۵۳ سانتیمتر

طول کاغذ دیواری : ۱۰ متر

کاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.

کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.

کاغذ دیواری ۱۰۰% قابل شستشو می باشد.

فروش ویژه

کاغذ دیواری میک آپ ۱۷ طرح سنگ کد ۷۳۴۳

0بررسی ها
۸۲,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

ویژگی ها :

نام آلبوم کاغذ دیواری : میک آپ ۱۷ (Make up 17)

برند کاغذ دیواری :   erismann

محصول کشور : آلمان (Made in Germany)

جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVEN

عرض کاغذ دیواری : ۵۳ سانتیمتر

طول کاغذ دیواری : ۱۰ متر

کاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.

کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.

کاغذ دیواری ۱۰۰% قابل شستشو می باشد.

فروش ویژه

کاغذ دیواری کنئو گلدار کد ۱۷۶۹

0بررسی ها
112,000 تومان 102,000 تومان

ویژگی ها :

نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)

برند کاغذ دیواری :   erismann

محصول کشور : آلمان (Made in Germany)

جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVEN

عرض کاغذ دیواری : ۵۳ سانتیمتر

طول کاغذ دیواری : ۱۰ متر

کاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.

کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.

کاغذ دیواری ۱۰۰% قابل شستشو می باشد.

فروش ویژه

کاغذ دیواری کنئو گلدار کد ۱۷۶۸

0بررسی ها
112,000 تومان 102,000 تومان

ویژگی ها :

نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)

برند کاغذ دیواری :   erismann

محصول کشور : آلمان (Made in Germany)

جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVEN

عرض کاغذ دیواری : ۵۳ سانتیمتر

طول کاغذ دیواری : ۱۰ متر

کاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.

کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.

کاغذ دیواری ۱۰۰% قابل شستشو می باشد.

فروش ویژه

کاغذ دیواری کنئو طرح گلدار کد ۱۷۶۵

0بررسی ها
112,000 تومان 102,000 تومان

ویژگی ها :

نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)

برند کاغذ دیواری :   erismann

محصول کشور : آلمان (Made in Germany)

جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVEN

عرض کاغذ دیواری : ۵۳ سانتیمتر

طول کاغذ دیواری : ۱۰ متر

کاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.

کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.

کاغذ دیواری ۱۰۰% قابل شستشو می باشد.

فروش ویژه

کاغذ دیواری کنئو طرح ساده کد ۱۷۶۴

0بررسی ها
112,000 تومان 102,000 تومان

ویژگی ها :

نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)

برند کاغذ دیواری :   erismann

محصول کشور : آلمان (Made in Germany)

جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVEN

عرض کاغذ دیواری : ۵۳ سانتیمتر

طول کاغذ دیواری : ۱۰ متر

کاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.

کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.

کاغذ دیواری ۱۰۰% قابل شستشو می باشد.

فروش ویژه

کاغذ دیواری کنئو طرح راه راه کد ۱۷۶۶

0بررسی ها
112,000 تومان 102,000 تومان

ویژگی ها :

نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)

برند کاغذ دیواری :   erismann

محصول کشور : آلمان (Made in Germany)

جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVEN

عرض کاغذ دیواری : ۵۳ سانتیمتر

طول کاغذ دیواری : ۱۰ متر

کاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.

کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.

کاغذ دیواری ۱۰۰% قابل شستشو می باشد.

فروش ویژه

کاغذ دیواری کنئو طرح دار کد ۱۷۶۷

0بررسی ها
112,000 تومان 102,000 تومان

ویژگی ها :

نام آلبوم کاغذ دیواری : کنئو (KENEO)

برند کاغذ دیواری :   erismann

محصول کشور : آلمان (Made in Germany)

جنس کاغذ دیواری : VLIES/NON-WOVEN

عرض کاغذ دیواری : ۵۳ سانتیمتر

طول کاغذ دیواری : ۱۰ متر

کاغذ دیواری دارای برجستگی می باشد.

کاغذ دیواری مقاوم در برابر نور آفتاب می باشد.

کاغذ دیواری ۱۰۰% قابل شستشو می باشد.

پارکلامپارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک TruvaMese1515

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک TruvaMese1515

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک TRUVAMESE1515


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

Parkelam Classicپارکت لمینت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک SonsuzLareks1000

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک SonsuzLareks1000

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک SONSUZLAREKS1000


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام کلاسیکپارکت لمینت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک ModernMese640

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک ModernMese640

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک MODERNMESE640


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلامپارکت لمینت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک MilasMese1500

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک MilasMese1500

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک MILASMESE1500


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

Parkelamپارکت لمینت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک LareksNigra1005

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک LareksNigra1005

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک LAREKSNIGRA1005


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلامپارکت لمینت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک LareksFildisi1010

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک LareksFildisi1010

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک LAREKSFILDISI1010


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام کلاسیکپارکت لمینت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک Ladin630

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک Ladin630

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک LADIN630


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

Parkelam Classicپارکت لمینت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک KristalMese645

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک KristalMese645

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک KRISTALMESE645


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکت پارکلام کلاسیکپارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک KashmirTeak550

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک KashmirTeak550

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (Parkelam Classic)

پارکت پارکلام کلاسیک KashmirTeak550


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکت پارکلامپارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک GumusMese535

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک GumusMese535

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (Parkelam Classic)

پارکت پارکلام کلاسیک GumusMese535


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلامپارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک ElegantMese555

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک ElegantMese555

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (Parkelam Classic)

پارکت پارکلام کلاسیک ELEGANTMESE555


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلامپارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaWind3015

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaWind3015

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBAWIND3015


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaTurkMese3020

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaTurkMese3020

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBATURKMESE3020


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام کلاسیک
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaSmart575

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaSmart575

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBASMART575


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلامپارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaNaturelMese3025

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaNaturelMese3025

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBANATURELMESE3025


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaMountainWalnut3065

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaMountainWalnut3065

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DibaMountainWalnut3065


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام کلاسیک
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaMese590

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaMese590

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBAMESE590


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکت پارکلامپارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaLightMese3030

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaLightMese3030

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBALIGHTMESE3030


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام کلاسیکپارکلام کلاسیک
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaHickory595

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaHickory595

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBAHICKORY595


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaFlairKestane3055

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaFlairKestane3055

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBAFLAIRKESTANE3055


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام کلاسیک
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaDecor570

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaDecor570

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBADECOR570


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaCoastalOlive3060

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaCoastalOlive3060

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک DIBACOASTALOLIVE3060


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام کلاسیکپارکلام کلاسیک
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaCeviz580

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک DibaCeviz580

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (Parkelam Classic)

پارکت پارکلام کلاسیک DibaCeviz580


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکت لمینت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک AntikMese560

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک AntikMese560

0بررسی ها
۴۶,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام کلاسیک (PARKELAM CLASSIC)

پارکت پارکلام کلاسیک ANTIKMESE560


کارخانه چامسان ( Camsan ) اولین تولیدکننده پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد. پارکت لمینیت های ۸ میلی متری و ۱۰ میلی متری چامسان که با نام های تجاری پارکت پارکلام کلاسیک ( Parkelam Classic ) و پارکلام آوانگارد ( Parkelam Avangard ) شناخته می شوند، در چندین طرح و رنگ مختلف عرضه می گردد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC3
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۲۵سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۵ متر مربع

پارکلام آوانگارد,قیمت پارکت پارکلام آوانگارد,پارکت پارکلام آوانگارد,parkelam avangard,parkelam,پارکت پارکلام,پارکت لمینت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,لمینت پارکلام آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,آوانگارد,آوانگارد پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Otantic Mese – 4525

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Otantic Mese – 4525

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۱۰ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۴.۵ سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۳۸ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۶ متر مربع

پارکلام آوانگارد,قیمت پارکت پارکلام آوانگارد,پارکت پارکلام آوانگارد,parkelam avangard,parkelam,پارکت پارکلام,پارکت لمینت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,لمینت پارکلام آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,آوانگارد,آوانگارد پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Odeon Mese – 4520

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Odeon Mese – 4520

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۱۰ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۴.۵ سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۳۸ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۶ متر مربع

پارکلام آوانگارد,قیمت پارکت پارکلام آوانگارد,پارکت پارکلام آوانگارد,parkelam avangard,parkelam,پارکت پارکلام,پارکت parkelam,پارکت لمینت parkelam
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Montana Cam – 4505

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Montana Cam – 4505

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۱۰ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۴.۵ سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۳۸ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۶ متر مربع

پارکلام آوانگارد,قیمت پارکت پارکلام آوانگارد,پارکت پارکلام آوانگارد,parkelam avangard,parkelam,پارکت پارکلام,پارکت لمینت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,لمینت پارکلام آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,آوانگارد,آوانگارد پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد kardelen – 4530

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد kardelen – 4530

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۱۰ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۴.۵ سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۳۸ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۶ متر مربع

پارکلام آوانگارد,قیمت پارکت پارکلام آوانگارد,پارکت پارکلام آوانگارد,parkelam avangard,parkelam,پارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Italyan Cevizi – 4500

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Italyan Cevizi – 4500

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۱۰ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۴.۵ سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۳۸ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۶ متر مربع

پارکلام آوانگارد,قیمت پارکت پارکلام آوانگارد,پارکت پارکلام آوانگارد,parkelam avangard,parkelam,پارکت پارکلام,پارکت لمینت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,لمینت پارکلام آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,آوانگارد
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Dalyan Mese – 4010

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Dalyan Mese – 4010

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۱۰ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۴.۵ سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۳۸ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۶ متر مربع

پارکلام آوانگارد,قیمت پارکت پارکلام آوانگارد,پارکت پارکلام آوانگارد,parkelam avangard,parkelam,پارکت پارکلام,پارکت لمینت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت آوانگارد,لمینت آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,لمینت پارکلام آوانگارد,پارکت لمینت پارکلام آوانگارد,آوانگارد
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Asi Mese – 4005

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Asi Mese – 4005

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۱۰ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۴.۵ سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۳۸ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۶ متر مربع

پارکلام آوانگارد,قیمت پارکت پارکلام آوانگارد,پارکت پارکلام آوانگارد,parkelam avangard,parkelam,پارکت پارکلام
فروش ویژه

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Alaska Mese – 4510

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت پارکلام آوانگارد Alaska Mese – 4510

0بررسی ها
۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۱۰ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۴.۵ سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۳۸ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۶ متر مربع

پارکت لمینت ایشیک Nature Verona P-23

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک Nature Verona P-23

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک (ISIK)

پارکت ایشیک


پارکت ایشیک (isik) از محصولات تولیدی کشور ترکیه می باشد. پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4-32
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۰سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۲۴ متر مربع

پارکت لمینت ایشیک Nature Naturel Bati Mese P-27

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک (ISIK)

پارکت ایشیک


پارکت ایشیک (isik) از محصولات تولیدی کشور ترکیه می باشد. پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4-32
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۰سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۲۴ متر مربع

پارکت لمینت ایشیک Nature Monza Ceviz P-20

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک Nature Monza Ceviz P-20

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک (ISIK)

پارکت ایشیک


پارکت ایشیک (isik) از محصولات تولیدی کشور ترکیه می باشد. پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4-32
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۰سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۲۴ متر مربع

پارکت لمینت ایشیک Nature Montana Ceviz P-29

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک Nature Montana Ceviz P-29

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک (ISIK)

پارکت ایشیک


پارکت ایشیک (isik) از محصولات تولیدی کشور ترکیه می باشد. پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4-32
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۰سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۲۴ متر مربع

پارکت لمینت ایشیک Nature Milano P-24

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک Nature Milano P-24

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک (ISIK)

پارکت ایشیک


پارکت ایشیک (isik) از محصولات تولیدی کشور ترکیه می باشد. پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4-32
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۰سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۲۴ متر مربع

پارکت لمینت ایشیک Nature Lion P-21

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک Nature Lion P-21

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک (ISIK)

پارکت ایشیک


پارکت ایشیک (isik) از محصولات تولیدی کشور ترکیه می باشد. پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4-32
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۰سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۲۴ متر مربع

پارکت لمینت ایشیک Nature Golden P-26

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک Nature Golden P-26

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک (ISIK)

پارکت ایشیک


پارکت ایشیک (isik) از محصولات تولیدی کشور ترکیه می باشد. پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4-32
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۰سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۲۴ متر مربع

پارکت لمینت ایشیک Nature Elbruz Ceviz P-25

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک Nature Elbruz Ceviz P-25

0بررسی ها
۳۹,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

پارکت لمینت ایشیک (ISIK)

پارکت ایشیک


پارکت ایشیک (isik) از محصولات تولیدی کشور ترکیه می باشد. پارکت لمینت HDF دارای گواهینامه ISO9001-2000 در کشور ترکیه بوده که برگرفته از تکنولوژی روز اروپا و تحت نظارت استاندارد E1 تولید میگردد، محصولات آن دارای ۱۰ سال ضمانت کیفی کارخانه می باشد.

ویژگی ها:
کشور سازنده پارکت لمینت : ترکیه
استاندارد سایش پارکت لمینت : AC4-32
کلاس پارکت لمینت : E1
ضخامت پارکت لمینت : ۸ میلیمتر
عرض پارکت لمینت : ۱۹.۰سانتیمتر
طول پارکت لمینت : ۱۲۰ سانتیمتر
تعداد تایل در هر بسته : ۸ عدد
سطح پوشش هر بسته : ۱.۸۲۴ متر مربع