سطح رویه پارکت براق معمولا کاملا صاف ، روشن و براق بمانند آینه دارد ؛

به بیان دقیقتر پارکت لمینت های براق به دو دسته اصلی تقسیم می شوند : ۱- پارکت لمینت لُو گلس (low gloss) و ۲- پارکت لمینت هایگلس (High Gloss) ؛

محبوبیت این نوع پارکت ها بدلیل درخشش پارکت است ؛

عکس زیر نمایی کامل از سطح رویه پارکت از نوع پارکت براق را نشان می دهد :

پارکت براق

حتما بخوانید :   سطح رویه پارکت برجسته از نوع نقش برجسته بزرگ