سطح رویه پارکت برجسته از نوع نقش برجسته کوچک

 

Embossed Laminate Flooring سطح رویه نقش برجسته کوچک

سطح رویه پارکت نقش برجسته در انواع نقش برجسته بزرگ ، نقش برجسته منظم ، نقش برجسته کوچک و نقش برجسته کامل (EIR) می باشد .

نوع نقش برجسته منظم در جنوب شرق آسیا بسیار متداول است. اگرچه طرح این نوع نقش برجسته بعد از اجرا در لبه پارکت ها کامل نمی شود اما زیبایی و طرح برجستگی آن چشم ها را خیره می کند .

عکس زیر نمایی کامل از سطح با رویه نقش برجسته کوچک در پارکت برجسته ها را نشان می دهد :

 


 

👉🏻 پارکت لمینت 👈🏻

 


 

👉🏻 قیمت پارکت لمینت 👈🏻

 


 

حتما بخوانید :
نحوه تشخیص ضد آب بودن پارکت لمینت