سطح رویه نقش برجسته در انواع نقش برجسته بزرگ ، نقش برجسته منظم ، نقش برجسته کوچک و نقش برجسته کامل (EIR) می باشد .

نوع نقش برجسته منظم در جنوب شرق آسیا بسیار متداول است. اگرچه طرح این نوع نقش برجسته بعد از اجرا در لبه پارکت ها کامل نمی شود اما زیبایی و طرح برجستگی آن چشم ها را خیره می کند .

عکس زیر نمایی کامل از سطح با رویه نقش برجسته کوچک در پارکت برجسته ها را نشان می دهد :

Embossed Laminate Flooring

سطح رویه نقش برجسته کوچک

 

حتما بخوانید :   سطح رویه پارکت فوق براق یا هایگلس (High Gloss)