سطح رویه پارکت برجسته از نوع نقش برجسته میانه

 

Middle Embossed Laminate Flooring سطح رویه نقش برجسته میانه

سطح رویه پارکت برجسته از نوع نقش برجسته میانه یک نوع برجستگی رویه پارکت لمینت است که اسمش را به دلیل تراکم و فاصله معقر و محدب بافت و برجستگی رویه گرفته است . (Embossed Laminate Flooring)

عکس زیر نمایی کامل از سطح با رویه نقش برجسته میانه را نشان می دهد :

 


 

👉🏻 پارکت لمینت 👈🏻

 


 

👉🏻 قیمت پارکت لمینت 👈🏻

 


 

حتما بخوانید :
سطح رویه پارکت برجسته دست خراشیده (Hand Scraped)