دیجی پارکت مرجع اصلی انواع کاغذ دیواری
علائم کاغذ دیواری چه معنی می دهند

درصورتی که قبلا چند آلبوم کاغذ دیواری را دیده باشید، حتما با علائم کاغذ دیواری که در پشت یا روی صفحات آنها مواجه شده اید.

این علائم استاندارد، حاوی پیغامی درخصوص جنس، کیفیت و نحوه استفاده از آن کاغذدیواری می باشند. در ادامه به توضیح این علادم می پردازیم.

 کارکرد

نشانه

 کارکرد

نشانه

 فاصله انطباق دو کاغذ در کنار هم (سانتی متر)علائم کاغذ دیواری مقاوم در برابر آبعلائم کاغذ دیواری
 قابل نصب از هر دو جهتعلائم کاغذ دیواری قابل شستشو علائم کاغذ دیواری
 چسب باید پشت کاغذ انجام شود علائم کاغذ دیواری قابلیت شستشوی بالا علائم کاغذ دیواری
 چسب باید روی دیوار انجام شودعلائم کاغذ دیواری مقاوم در برابر ساییدگی و خراشعلائم کاغذ دیواری
 کاغذ دیواری قابل جدا شدن از دیوار علائم کاغذ دیواری مقاومت خوب در برابر نور خورشید علائم کاغذ دیواری
 کاغذ دیواری قابل جدا شدن از دیوار مرطوب علائم کاغذ دیواری مقاومت عالی در برابر نور خورشیدعلائم کاغذ دیواری
 قابل جدا شدن از دیوار – خشک علائم کاغذ دیواری انطباق دو کاغذ در کنار هم – آزاد علائم کاغذ دیواری
 کاغذ دیواری با نقش برجستهعلائم کاغذ دیواری انطباق دو کاغذ در کنار هم (سانتی متر)علائم کاغذ دیواری

 

محصولات کاغذ دیواری در دیجی پارکت

حتما بخوانید :
با کاغذ دیواری سه بعدی فضای خانه را متحول کنید