سطح رویه پارکت برجسته دست خراشیده (Hand Scraped)

 

پارکت برجسته دست خراشیده (Hand Scraped)

سطح رویه پارکت برجسته دست خراشیده (hand scraped laminate flooring) سطحی به مانند سطوح رنده خورده چوب و صاف نشده دارد؛ در واقع تداعی سطوح چوب دوران قدیم نجاری دارد؛

نامگذاری و محبوبیت این نوع پارکت ها بدلیل حس نوستالژیک تراش چوب می باشد ؛

این عکس نمایی کامل از سطح رویه پارکت از نوع پارکت دست خراشیده را نشان می دهد

 
 


 

👉🏻 پارکت لمینت 👈🏻

 


 

👉🏻 قیمت پارکت لمینت 👈🏻

 


 

حتما بخوانید :
چگونه بهترین پارکت پذیرایی را انتخاب کنیم؟