پارکت هایگلس
سطح رویه پارکت فوق براق یا هایگلس (High Gloss)

 

پارکت هایگلس

سطح رویه پارکت فوق براق (high gloss) سطی به مراتب براق تر از پارکت براق (low Gloss) دارد ؛

محبوبیت این نوع پارکت ها بدلیل درخشش پارکت است ؛

بجز زیبایی دلیل دیگر محبوبیت پارکت لمینت هایگلس سطح صاف و شفاف آن نیز هست ؛

این عکس نمایی کامل از سطح رویه پارکت از نوع پارکت براق را نشان می دهد

 


 

👉🏻 پارکت لمینت 👈🏻

 


 

👉🏻 قیمت پارکت لمینت 👈🏻

 


 

حتما بخوانید :
سطح رویه پارکت برجسته از نوع نقش برجسته کوچک