کشور سازنده

چین

سطح قابل پوشش هر بسته

5 مترمربع

عرض

53 سانتیمتر

طول

جنس

قابلیت شست و شو

نوع طرح

تنالیته رنگی