کشور سازنده

بلژیک

رنگ

تنالیته سفید وسیاه

ضخامت

2.5 میلیمتر

ابعاد

رول

کلاس تردد

پرتردد یا تجاری

عرض

4 متر