نوع پلیسه

پهنا

رنگ

تنالیته نسکافه ای

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز