طرح‌های پرده‌زبرا

فانتزی (مناسب کودک و نوجوان)
گل و برگ و طرح‌های رنگی شاد

رنگ

تنالیته صورتی
رنگی

پارچه

زبرا
سیلوئیت
شید