کشور سازنده

ترکیه

استاندارد سایش

AC-4

ضخامت

10 میلیمتر

ابعاد

138x14.5

سطح قابل پوشش هر بسته

1.6

رویه برجسته

خیر

رنگ

تنالیته سفید وسیاه
تنالیته کرم

شیار بین تایل ها

شیار V کم عمق

رویه براق

خیر

برند

پارکلام