کشور سازنده

ترکیه

استاندارد سایش

AC-3

ضخامت

۸ میلیمتر

ابعاد

۱۲۰x19.25

سطح قابل پوشش هر بسته

۱.۸۵

رویه برجسته

خیر

رنگ

تنالیته قهوه ای

شیار بین تایل ها

بدون شیار

رویه براق

خیر