کشور سازنده

ترکیه
ترکیه

استاندارد سایش

AC-3
AC-3

ضخامت

8 میلیمتر
8 میلیمتر

ابعاد

120x19.25
120x19.25

سطح قابل پوشش هر بسته

1.85
1.85

رویه برجسته

خیر
خیر

رنگ

تنالیته قهوه ای
تنالیته قهوه ای

شیار بین تایل ها

بدون شیار
بدون شیار

رویه براق

خیر
خیر

کشور سازنده

ترکیه
ترکیه

استاندارد سایش

AC-3
AC-3

ضخامت

8 میلیمتر
8 میلیمتر

ابعاد

120x19.25
120x19.25

سطح قابل پوشش هر بسته

1.85
1.85

رویه برجسته

خیر
خیر

رنگ

تنالیته قهوه ای
تنالیته قهوه ای

شیار بین تایل ها

بدون شیار
بدون شیار

رویه براق

خیر
خیر