کشور سازنده

ترکیه

استاندارد سایش

AC-3

ضخامت

8 میلیمتر

ابعاد

120x19.25

سطح قابل پوشش هر بسته

1.85

رویه برجسته

خیر

رنگ

تنالیته قهوه ای

شیار بین تایل ها

بدون شیار

رویه براق

خیر