کد رنگ

۰۳
۰۷
۱۱
۱۷
۲۵

رنگ

تنالیته سفید وسیاه
تنالیته قرمز
تنالیته قهوه ای
تنالیته کرم
تنالیته نسکافه ای

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز