به دلیل نوسانات بازار تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

استاندارد سایش

AC-3

سطح قابل پوشش هر بسته

۲.۳۶

شیار بین تایل ها

بدون شیار

رویه برجسته

خیر

ضخامت

۸ میلیمتر

ابعاد

۱۲۱.۲x19.5

رویه براق

خیر