استاندارد سایش

AC-3

سطح قابل پوشش هر بسته

2.36

شیار بین تایل ها

بدون شیار

رویه برجسته

خیر

ضخامت

8 میلیمتر

ابعاد

121.2x19.5

رویه براق