برند

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

طرح‌های پرده‌زبرا

گل و برگ و طرح‌های رنگی شاد
سایه روشن

رنگ

تنالیته سبز
تنالیته آبی
تنالیته بنفش (بادمجونی)
تنالیته سفید وسیاه
تنالیته صورتی
تنالیته قهوه ای
تنالیته نسکافه ای

برند

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز