برند

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

طرح‌های پرده‌زبرا

گل و برگ و طرح‌های رنگی شاد
فانتزی (مناسب کودک و نوجوان)
گل و برگ و طرح‌های رنگی شاد

رنگ

تنالیته سبز
رنگی

برند

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز