کشور سازنده

آلمان

استاندارد سایش

AC-4

سیستم قفل

UniFit

ضخامت

8 میلیمتر

ابعاد

129.1x32.7

سطح قابل پوشش هر بسته

2.53

رویه برجسته

خیر

رنگ

تنالیته زرد
تنالیته نارنجی

شیار بین تایل ها

شیار V کم عمق

رویه براق

شفاف و براقیت مناسب