کالاهایی که دیده اید

پرده شید ساده رنگ بنفش
پرده شید ساده رنگ سرمه ای
پرده شید ساده رنگ سبز
پرده شید ساده رنگ آبی