نوع پلیسه

نخی یک طرفه
دستی یک طرفه
دستی دو طرفه
زنجیری

پهنا

۲۰ میلیمتر

رنگ

تنالیته قهوه ای
تنالیته نسکافه ای

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز