نوع پلیسه

پهنا

رنگ

تنالیته بنفش (بادمجونی)

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز