کشور سازنده

بلژیک

گونه چوب

بلوط
کاج

رنگ

تنالیته نسکافه ای

کلاس تردد

تردد متوسط یا اداری

ضخامت

3.20 میلیمتر

ابعاد

رول

عرض

2 متر