به دلیل نوسانات بازار تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

دیگه وقتشه که

خودت انجامش بدی !

پس پاشو و دست به کار شو

دیجی پارکت کمکت میکنه و بهت میگه چکار کنی !

do-yourself
خودت انجامش بده !