انواع پَخی یا شیار در لبه تایل پارکت ( لبه پارکت یا شیار پارکت یا Parquet groove ) لبه پارکت,لبه تایل پارکت,پخی پارکت,شیار پارکت,Parquet groove,درز اتصال پارکت,درز اتصال
انواع شیار در لبه تایل پارکت ( لبه پارکت یا شیار پارکت یا Parquet groove )

لبه تایل بدون شیارلبه تایل بدون شیار

در اینگونه پارکت ها مطابق شکل در لبه تایل ها هیچگونه برش، شیار و در اصطلاح پَخی دیده نمی شود و پس از اجری پارکت و لمینت و نصب آن ، سطحی کاملا صاف ارائه می دهند و هیچ درز اتصال پارکت لمینت یا پارکت چوبی دیده نمی شود.

 

 

شیار v کم عمقلبه تایل شیار v کم عمق

در اینگونه پارکت ها مطابق شکل در لبه یک پَخی کوچک دیده می شود و پس از اجرای پارکت و نصب سطحی کاملا صاف ارائه می دهند اما خطی در لبه تایل ها ( درز اتصال پارکت ) دیده می شود که در کنار هم به شکل v کوچک و کم عمق دیده می شود. عمق این شیار تا ۱ میلیمتر می باشد.

 

 

شیار v عمیقلبه تایل شیار v عمیق

در اینگونه پارکت ها مطابق شکل در لبه تایل ها یک پَخی بزرگتر از حالت قبل (شیار v کم عمق ) دیده می شود و پس از اجری پارکت سطحی کاملا صاف ارائه می دهند اما خطی در لبه ها ( در درز اتصال پارکت ) دیده می شود که در کنار هم به شکل v کوچک و عمیق تر از حالت قبل دیده می شود. عمق این شیار تا ۲ میلیمتر می باشد.

 

 

شیار کوچکشیار کوچک

در اینگونه پارکت ها مطابق شکل در لبه ها یک پَخی کوچک دیده می شود و پس از اجری پارکت سطحی کاملا صاف ارائه می دهند اما خطی در لبه تایل ها (در درز اتصال پارکت ) دیده می شود. عمق این شیار کمتر از ۱ میلیمتر می باشد.

 

 

شیار v نرمشیار v نرم

در اینگونه  پارکت ها ، مطابق شکل در لبه تایل ها یک  پَخی به شکل تقریباً ربع دایره دیده می شود و پس از اجری پارکت سطحی کاملا صاف ارائه می دهند اما در لبه ها ( در درز اتصال پارکت ) فرو رفتگی کوچک و نرمی دیده می شود. عمق این شیار تا ۱ میلیمتر می باشد.

حتما بخوانید :
استاندارد سایش AC در پارکت لمینت ها چیست ؟