انواع پَخی یا شیار در لبه تایل پارکت ( لبه پارکت یا شیار پارکت یا Parquet groove ) لبه پارکت,لبه تایل پارکت,پخی پارکت,شیار پارکت,Parquet groove,درز اتصال پارکت,درز اتصال
انواع پَخی یا شیار در لبه تایل پارکت ( لبه پارکت یا شیار پارکت یا Parquet groove )

pagination-icon-8بدون شیار

در اینگونه پارکت ها مطابق شکل در لبه تایل ها هیچگونه برش، شیار و در اصطلاح پَخی دیده نمی شود و پس از اجری پارکت سطحی کاملا صاف ارائه می دهند و درز اتصال پارکت دیده نمی شود.

pagination-icon-5شیار v کم عمق

در اینگونه پارکت ها مطابق شکل در  لبه تایل ها یک  پَخی کوچک دیده می شود و پس از اجری پارکت سطحی کاملا صاف ارائه می دهند اما خطی در لبه تایل ها ( درز اتصال پارکت ) دیده می شود که در کنار هم به شکل v کوچک و کم عمق دیده می شود. عمق این شیار تا ۱ میلیمتر می باشد.

pagination-icon-4شیار v عمیق

در اینگونه پارکت ها مطابق شکل در لبه تایل ها یک  پَخی بزرگتر از حالت قبل دیده می شود و پس از اجری پارکت سطحی کاملا صاف ارائه می دهند اما خطی در لبه تایل ها ( در درز اتصال پارکت ) دیده می شود که در کنار هم به شکل v کوچک و عمیق تر از حالت قبل دیده می شود. عمق این شیار تا ۲ میلیمتر می باشد.

pagination-icon-7شیار کوچک

در اینگونه پارکت ها مطابق شکل در لبه تایل ها یک  پَخی کوچک دیده می شود و پس از اجری پارکت سطحی کاملا صاف ارائه می دهند اما خطی در لبه تایل ها (در درز اتصال پارکت ) دیده می شود. عمق این شیار کمتر از ۱ میلیمتر می باشد.

pagination-icon-6شیار v نرم

در اینگونه  پارکت ها ، مطابق شکل در لبه تایل ها یک  پَخی به شکل تقریباً ربع دایره دیده می شود و پس از اجری پارکت سطحی کاملا صاف ارائه می دهند اما در لبه تایل ها ( در درز اتصال پارکت ) فرو رفتگی کوچک و نرمی دیده می شود. عمق این شیار تا ۱ میلیمتر می باشد.

حتما بخوانید :
راهنمای انتخاب کفپوش و پارکت لمینت مناسب ، انتخاب رنگ ، نوع نصب